Andy

ul. Osiedlowa 15b
05-092 Łomianki k. W-wy
tel/fax:+48 (22) 751 16 45 - 70
email: andyltd@andy.com.pl

Jonometry
drukuj
PRODUCENT:
Elmetron

FOTO

OPIS

CPI-505
CPI-505

Grupa: Jonometry

LABORATORYJNY pH / JONOMETR CPI-505
  • Służy do pomiaru pH, pomiarów jonometrycznych w pX, g/l, M/l lub ppm, potencjału redox oraz temperatury w °C.
  • Posiada duży, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości.
  • Umożliwia pomiar stężenia jonów jedno i dwuwartościowych, ujemnych oraz dodatnich.
  • Zakres przyrządu umożliwia współpracę ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi, dobranymi w zależności od mierzonego jonu, wyposażonymi w złącze BNC.
  • Automatyczna i ręczna kompensacja temperatury.
  • Pamięta niezależnie po 3 charakterystyki elektrod pH-metrycznych i jonoselektywnych.
  • Kalibracja elektrody pH od 1 do 5 punktów.
  • Automatyczne wykrywanie roztworów bufowych pH o wartościach wprowadzanych przez użytkownika.
  • Automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca przy zmianie temperatury (dla wzorców pH).
  • Informacja o stanie elektrody pH.
Pobierz plik

Zapytanie ofertowe
 

plug(. . )studio

2023 / Andy / wszelkie prawa zastrzeżone