Elmetron
drukuj
PRODUCENT:
Elmetron
Elmetron
ELMETRON jest polską spółką jawną, powstałą w 1989 r. Produkuje pH-metry, jonometry, symulatory pH, konduktometry, tlenomierze, wilgotnościomierze, termometry i grubościomierze. Oferuje przyrządy jedno i wielofunkcyjne w wersjach terenowych oraz laboratoryjnych zróżnicowanych pod względem przeznaczenia, dokładności i rodzaju funkcji dodatkowych.

Osobna grupę tworzą przyrządy przemysłowe do pomiarów ciągłych. Są to pH-metry, przyrządy do pomiaru potencjału redox, tlenomierze oraz konduktometry do wód kotłowych.

ELMETRON nie korzysta z licencji innych firm. Wszystkie konstrukcje oraz oprogramowania przyrządów są własnymi rozwiązaniami. Stara się zapewnić możliwie najbardziej uproszczoną formę obsługi uwzględniającą intuicyjne postępowanie podczas pomiarów. W przyrządach wielofunkcyjnych zasady obsługi są identyczne we wszystkich funkcjach pomiarowych, co ułatwia pracę. Duży nacisk kładzie na zmniejszenie ciężaru i wymiarów przyrządów terenowych starając się jednocześnie utrzymać możliwe najdłuższy okres pracy bez ładowania akumulatorów. Nie sugeruje się modą, często zmniejszającą użytkowość wyrobów, starając się wyłącznie unowocześniać przyrządy w stopniu zapewniającym rzeczywisty postęp.

Wszystkie przyrządy posiadają znak CE.

Uwzględnianie opinii klientów i szybkie reagowanie na zauważone niedoskonałości przyczyniło się do stworzenia wyrobów zadowalających szeroki krąg odbiorców. świadczą o tym ich pozytywne opinie oraz nagrody i wyróżnienia na specjalistycznych targach. Już w 1994 r. firma otrzymała złoty medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich POLEKO ’94 za pH-metr CP-315 oraz w tym samym roku "Za najlepszą polską technologię" na Międzynarodowych Targach "EKOTECH" ’94. Wyjątkowym osiągnięciem jest uzyskanie trzech złotych medali w kolejnych latach na Międzynarodowych Targach "EUROLAB" - za pH-metr CP-401, konduktometr CC-401 oraz przyrząd wielofunkcyjny CX-401.

Wielofunkcyjny przyrząd CX-742 otrzymał "Złoty środek" na Międzynarodowych Targach Medica - Laboratorium - Controla - Optica w Warszawie oraz specjalne wyróżnienie na targach "EKOTECH". Obecnie proponowany model CX-701 jest nowoczesną kontynuacją tej serii przyrządów.
 

plug(. . )studio

2019 / Andy / wszelkie prawa zastrzeżone