Andy

ul. Osiedlowa 15b
05-092 Łomianki k. W-wy
tel/fax:+48 (22) 751 16 45 - 70
email: andyltd@andy.com.pl

Aktualności
18 maj 2022
AUTOMATYCZNY APARAT DO OZNACZANIA TEMPERATURY ZAPŁONU METODĄ RÓWNOWAGOWĄ
Oferujemy zautomatyzowaną analizę temperatury zapłonu metodą równowagową. Aparat NPV Tech jest przeznaczony do szybkiego pomiaru punktu zapłonu w małej objętości próbki 2ml lub 4ml. Pomiar może pokryć znaczny przedział temperaturowy w zakresie od -30°C do 300°C, które osiąga w ciągu kilku minut i jest realizowany przy pomocy wbudowanego wentylatora lub dla niższych temperatur przy pomocy zewnętrznego kriostatu. Zapłon jest sprawdzany za pomocą elektrycznego zapłonnika, a detekcja i wykrycie zapłonu jest automatyczne. Aparat wyposażony jest w zintegrowane metody pomiarowe, alarmy i zabezpieczenia dbające o bezpieczeństwo użytkownika oraz łatwe i przyjazne oprogramowanie. Aparat jest gotowy do natychmiastowej pracy.

 

plug(. . )studio

2024 / Andy / wszelkie prawa zastrzeżone