Andy

ul. Osiedlowa 15b
05-092 Łomianki k. W-wy
tel/fax:+48 (22) 751 16 45 - 70
email: andyltd@andy.com.pl

Produkty
Aparatura kontrolno-pomiarową dla: przemysłu, instytutów i laboratoriów oraz uczelni
1. Aparatura automatyczna i manualna do testowania produktów przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego
2. Aparatura laboratoryjna do badań procesów katalitycznych w warunkach symulujących petrochemiczne instalacje przemysłowe
3. Analiza termiczna: czujniki temperatury, dylatometry, termowagi, bomby kalorymetryczne, skaningowe kalorymetry różnicowe
4. Destylarki -
5. Ciśnieniowe reaktory chemiczne
6. Dynamometry
7. Elektrody: pH-metryczne, jonoselektywne, odniesienia, metalowe, dyskowe, pierścieniowo-dyskowe, sondykonduktometryczne


8. Geochemia i analiza
9. Jonometry
10. Konduktometry
11. Lepkościomierze
12. Oznaczanie metali cięzkich
13. pH-metry, pH-staty
14. Penetrometry
15. Plotery
16. Potencjostaty

17. Rejestratory
18. Systemy do elektrochemicznych badań korozji
19. Systemy do naukowych badań elektrochemicznych
20. Systemy zbierania danych
21. Szkło laboratoryjne
22. Tensjometry
23. Termostaty
24. Titrator Karla Fischera
25. Tlenomierze
26. Wiskozymetry
27. Wyparki
Czujniki
1. Tensometryczne - siły, ciśnienia, przesunięcia
2. Do kontroli wibracji dużych systemów wirujących
Elementy do budowy wag i urządzeń ważących
1. Zestawy montażowe
2. Elektronika
Układy pomiarowe
1. Pomiary obciążenia, siły, masy, momentu obrotowego i przesunięcia
2. Systemy do testowania silników, hamulców i sprzęgieł
3. Systemy monitoringu układów wirujacych
Wagi
Laboratoryjne, przemysłowe, medyczne, handlowe
 

plug(. . )studio

2024 / Andy / wszelkie prawa zastrzeżone