ANDY zapewnia:
  • informacje techniczne o oferowanych przyrządach,
  • konsultacje ze specjalistami,
  • informację o cenach i warunkach zakupu,
  • transport i odprawę celną
  • dostawę aparatury do odbiorcy i jej uruchomienie,
  • szkolenie użytkownika w kraju i u producenta,
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
  • dostawę części zamiennych i akcesoriów
  • usługi informatyczne

Andy

ul. Osiedlowa 15b
05-092 Łomianki k. W-wy
tel/fax:+48 (22) 751 16 45 - 70
email: andyltd@andy.com.pl

Aktualnosci
15 paź 2021
Inkubatory Lauda Varioshake z możliwością wytrząsania próbek w ruchu orbitalnym.
Niezawodne mieszanie, wytrząsanie i kontrola temperatury. Wysoka powtarzalność warunków. Inkubatory z wytrząsaniem LAUDA...
 

plug(. . )studio

2022 / Andy / wszelkie prawa zastrzeżone